AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi Nedir?

Çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş objektif bir değerlendirme ölçeğidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi kimlere ve hangi amaçla uygulanır?

0-6 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. En sık gelişimsel gecikme geriliği olan veya bu açıdan risk altındaki bebek ve çocukların tanı ve takibinde kullanılmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi ile hangi gelişim alanları değerlendirilmektedir?

Testte dört temel gelişim alanı değerlendirilmektedir. Bunlar:

  • İnce motor gelişim
  • Kaba motor gelişim
  • Dil ve bilişsel gelişim
  • Sosyal gelişim ve öz bakım becerisi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi ile hangi gelişim alanları, nasıl değerlendirilmektedir?

Test çocukların gelişimleri ile ilgili ebeveynlere yöneltilen çok sayıda sorudan oluşmaktadır. Envanterin yorumlanmasında her gelişim alanı için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Ayrıca tüm gelişim alanları için ortak bir değerlendirme ve puanlama da yapılmaktadır.

 

Yorum Ekle

×

Powered by WhatsApp Chat

×