Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
DENVER II gelişimsel tarama testi nedir?

Denver gelişimsel tarama testi; küçük çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir ölçme aracıdır. Denver II gelişimsel tarama testi; bu testin güncel verisyonudur.

DENVER II gelişimsel tarama testi kimlere ve ne amaçla uygulanır?

Test 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklara uygulanabilir. Gelişme gecikmesi veya geriliği olan ya da bu yönden risk taşıyan çocukların değerlendirilmesinde oldukça yararlıdır. En sık kullanım alanları:

  • Sağlıklı görünen çocuklarda aşikâr olmayan gelişimsel sorunların ortaya çıkarılması,
  • Gelişime gecikmesi veya geriliği yönünden kuşkulu durumların objektif olarak değerlendirilmesi
  • Var olan gelişimsel gecikme veya geriliğin izlemidir.
DENVER II gelişimsel tarama testinde hangi alanlar değerlendirilir?

Denver gelişimsel tarama testi ile test uygulanan çocuğun aşağıdaki alanlarda kronolojik (takvim) yaşına uygun gelişimsel becerilere sahip olup olmadığı ve varsa gelişme gecikmesi veya geriliğinin düzeyi değerlendirilir.

  • Kişisel-sosyal beceriler
  • İnce motor beceriler
  • Dil becerisi
  • Kaba motor beceriler
DENVER II gelişimsel tarama testi nasıl uygulanmaktadır?

Test çocukların gelişimleri ile ilgili ebeveynlere yöneltilen çok sayıda sorudan oluşmaktadır. Gelişimsel maddeler dışında testin sonunda 5 adet “test davranışı” maddesi bulunmaktadır. Bu maddelerle test uygulayıcısının çocuğu değerlendirdiği süre zarfındaki gözlemlerini rapor etmesi sağlanmaktadır.

Yorum Ekle

×

Powered by WhatsApp Chat

×