WISC-IV Zekâ Testi
WISC-IV Zekâ Testi

Çocukların zekâ potansiyellerini belirlemek için geliştirilmiş çok sayıda test bulunmaktadır. WISC-IV bu amaçla tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanılan testlerden birisidir. Bu yazımızda WISC-IV testi ile ilgili sık sorulan sorular ve cevaplarını derledik.

WISC-IVtesti nedir?

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) çocukların zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kapsamlı ve güvenilir bir zekâ testidir.

Test zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında da ipuçları sağlar. Böylece üstün zihinsel yeteneklere sahip çocukların erken tanınmasına yardımcı olur.

WISC-IV testi ile ayrıca çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, algılama ve anlama sorunları, sosyal kaygılar, okul fobisi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri ve sınav kaygısı  gibi özel destek gerektiren pek çok durumla ilgili ipuçları elde edilebilir.

WISC-IV testi kimlere uygulanabilir?

Test 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilmektedir

WISC-IV testini kimler uygulayabilir?

Testin ticari ve bilimsel telif hakları Türk Psikologlar Derneği tarafından alınmıştır. Test dernek tarafından verilen uygulamalı eğitimi almış psikologlar tarafından uygulanabilmektedir. Test standardizasyonu ve güvenilirliği için orijinal bataryaların kullanılması önemlidir.   

WISC-IV testi ile hangi zihinsel fonksiyonlar değerlendirilmektedir?

WISC-IV testi ile birçok zihinsel becerinin değerlendirildiği 10 temel ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Çeşitli nedenlerle temel testlerin yapılamadığı durumlarda yedek alt testlerden yararlanılır.

Alt testlerden elde edilen toplam sonuç genel bilişsel yeteneği (zekâ) gösterir. Alt testler temel olarak IV farklı zihinsel beceri alanını test etmek üzere kurgulanmıştır.

  1. Sözel Kavrama
  2. Algısal Akıl Yürütme
  3. Çalışma Belleği
  4. Zihinsel işlemleme hızı
WISC-IV testi ile WISC –R testi arasında ne fark vardır?

WISC-IV testi bu testin ülkemizde kullanılan en son sürümüdür. WISC-R testi ise WISC-IV testinin önceki sürümüdür.

WISC-R testi çocukları 1970 ve 1980’li yılların normlarına göre değerlendirmektedir. Eğitim ve teknolojideki gelişmeler, uyaran sayı ve çeşitliliğinin artması, çocukların bu testlerdeki soru kalıpları ile erken yaşlarda karşılaşmaya başlamaları gibi nedenlerle aynı zekâ testinden alınan puanlar yıllar içinde düzenli olarak artmaktadır. Günümüzde WISC-R testi ile yapılan değerlendirmelerde çocuk ve ergenler kapasitelerinin üzerinde zekâ puanları alabilmektedir. Bu nedenle çocukların zekâ potansiyelleri ile ilgili daha doğru ve objektif sonuç elde etmek için geçerliliğini yitirmiş WISC-R testi yerine WISC-IV testi kullanılmalıdır.

WISC-IV testinde WISC-R testinden farklı olarak daha fazla zihinsel beceri alanı test edilmektedir. Ayrıca 16 yaş 0 aya kadar uygulanan WISC-R testine karşılık WISC-IV testi 16 yaş 11 aya kadar uygulanabilmektedir.

WISC-IV testin uygulama süresi ne kadardır?

Testin uygulama süresi çocuklar arasında farklılık göstermekle birlikte ortalama 90-120 dakikadır. Testin tercihen tek oturumda tamamlanması hedeflenir. Ancak çocuğun performansına göre veya ihtiyaç duyulması halinde kısa aralar verilebilir.

WISC-IV testi hangi sıklıkla tekrarlanabilir?

Sağlıklı bir değerlendirme için iki WISC-IV testi arasında 1 yıl süre olması önerilir. Daha önce WIS-R testi yapılmış bir çocuğa WISC-IV testi yapılması için en az 4-6 ay süre geçmelidir.

WISC-IV testi öncesi çocuğa hangi açıklamalar yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir?

Test öncesi çocuğa hiç açıklama yapılmaması veya yanlış bilgi verilmesi test başarısını olumsuz etkileyebilir. Buna karşılık sınav veya zekâ testi yapılacağının söylenmesi ya da  yüksek performans beklentisinin ifade edilmesi çocukta kaygıya neden olabilir. Test öncesi çocuğa uygun ifadelerle ve yeterli bilgilendirme yapılmalı, uygulamanın okul sınavları gibi puanlanan bir test olmadığı söylenmelidir. Çocuğa herkes gibi onun da güçlü ve zayıf yönlerinin bulunabileceğini, bunları bilmenin başarısına katkı sağlayacağını söyleyip potansiyelini ortaya çıkarmak, güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için bir uzmandan yardım alınacağının anlatılması uygun olabilir.

Test çocuğunu fiziksel olarak sağlıklı olduğu bir zamanda yapılmalı, teste gelirken aç, uykusuz veya yorgun olmamasına dikkat edilmelidir. Dikkatinin dağılmaması için test süresinde sevdiği ve rahat ettiği kıyafetler tercih edilmelidir. Teste başlamadan önce tuvalet ihtiyacı giderilmiş olmalıdır.

Test ile ilgili detaylı açıklamanın çocuğa uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılması uygundur.

Yorum Ekle

×