KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ
1. GİRİŞ

BİLTEG SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIIK ANONİM ŞİRKETİ’ne (bundan sonra ŞİRKET olarak adlandırılacaktır)  ait www.cocukacil.com web sitesi (bundan sonra WEB SİTESİ olarak adlandırılacaktır) için geçerli “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” aşağıda sunulmuştur.

2. İÇERİK

WEB SİTESİNE herhangi bir şekilde erişim sağlayan veya WEB SİTESİ üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanan veya bu sözleşmeyi imzalayan/onaylayan her gerçek veya tüzel kişi WEB SİTESİNİ her ziyaretinde ve/veya ürün ve hizmetlerden her yararlanmada “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesinden” “Fikri Mülkiyet ve Telif Haklarına Tabi Çalışmalardan” ve bunlarla ilişkili ulusal (Türkiye) ve uluslararası geçerlikte olan yasa ve yönetmelik hükümlerinden haberdar olduğunu teyit etmiş ve bu hükümlere uymayı kabul etmiş sayılır.

Mevzuatta, ticari teamüllerde ve/veya teknolojide yaşanan değişimler kimi durumlarda politikalarda değişikliğe gidilmesini zorunlu kılmaktadır. ŞİRKET, WEB SAYFASINDA sunulan bilgi, içerik ve hizmetler ile “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesinde” zaman ve kapsam kısıtlaması olmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. WEB SİTESİ “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesinde” değişiklik ve güncelleme yapıldığında WEB SİTESİNİN ilgili bölümlerinde bir uyarı ile birlikte yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesinin” değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. WEB SİTESİNDE sunulan hizmetlerinden yararlanan ve/veya WEB SİTESİNE herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi, ŞİRKET tarafından işbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” hükümlerinde yapılacak her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Bu nedenle WEB SİTESİNİ ziyaret ettiğinizde kullanım koşulları ve gizlilik politikasını incelemeniz önerilir.

ŞİRKET, WEB SİTESİNİN yüksek kalitede ve hatasız çalışması için her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte WEB SİTESİNDE hatalar olabilir. WEB SİTESİNDE en güncel ve güvenli yazılım ve korunma metotlarının kullanılmasına özen gösterilmekle birlikte ŞİRKET söz konusu WEB SİTESİ ve web sitesine ulaşımda kullanılan sitelerin veya bu siteler üzerinden indirilebilecek dosyaların virüs, solucan, Truva atı veya benzer isimlerle anılan kirletici veya tahrip edici özellikteki kötü yazılımlardan tamamen arınmış olduğunu garanti etmez.

 

WEB SİTESİ tarafından WEB SİTESİ üzerinden ŞİRKETİN kontrolünde olan veya olmayan (başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği) başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara erişim verilebilir. Bu erişimler sadece referans kolaylığı amacıyla sağlanmakta olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi ya da kuruluşu desteklemek amacını veya web sitesi veya içerdiği bilgi ve hizmetlere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliğini taşımaz. Site üzerindeki erişimler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu erişimler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında ŞİRKETİN herhangi bir sorumluluğu yoktur.

WEB SİTESİ haricindeki herhangi bir sitede ŞİRKET logosunu ve/veya unvanını görmeniz politikamızın o sitede de geçerli olduğu anlamını taşımamaktadır.

WEB SİTESİNDE yer alan tüm bilgi, içerik, ürün ve hizmetler yalnızca ziyaretçi ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla sunulmuştur. WEB SİTESİNDE sunulan bilgi ve içeriklerde en güncel ve geçerli bilimsel verilenin kullanılmasına özen gösterilmektedir. Yine de ŞİRKET, WEB SİTESİNİ referans bilgi kaynağı olarak sunmaz. Burada yer alan bilgilerin kesin doğrular olduğu iddiasında değildir ve WEB SİTESİNDE yer alan bilgilerin ziyaretçi ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. Aynı zamanda WEB SİTESİNDE kullanılan bazı ifadeler ileriye yönelik olduğundan, bu ifadelerin çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. WEB SİTESİNDEKİ bilgi ve içeriklerde olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı ŞİRKET herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

WEB SİTESİNDE sunulan bilgi, içerik, ürün ve hizmetlerin herhangi bir sağlık sorunu veya hastalık için klinik karar veya hasta tanı ve tedavisinde değişiklik oluşturma veya bu konularda herhangi bir hedefe yönlendirme amacı yoktur. WEB SİTESİNDE yer alan bilgiler veya sunulan hizmetler hiçbir zaman hekim tanı ve tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. WEB SİTESİNDE sunulan bilgi hizmetler hasta-hekim ilişkisi oluşturmaz ve hasta veya hasta yakını eğitimi kapsamında değildir. WEB SİTESİNDE sunulan bilgi, içerik, ürün ve hizmetler ziyaretçi veya kullanıcıya bir taahhüt içermemektedir. ŞİRKET, WEB SİTESİ içeriğindeki bilgilerle tıbbi teşhis koyulması, tedavi kararı verilmesi veya tedavi yöntemi seçimi yapılmasını hiçbir şekilde önermez. ŞİRKET kullanıcı hatası veya tıbbi bilgide eksiklik/değişiklik ihtimalini göz önünde bulundurularak WEB SİTESİNDEKİ bilgi, yorum ve sonuçların kullanılmadan önce analiz edilmesini ve orijinal kaynaklardan doğrulanmasını önerir. Ayrıca ŞİRKET, WEB sitesinde yer alan bilgi, içerik, ürün ve hizmetlerden yararlanarak bir karar vermeden önce bir uzmandan veya sağlık profesyonelinden yardım alınmasını önerir. ŞİRKET, WEB SİTESİNDE yer alan herhangi bir içerik, ürün, test, tetkik, tedavi, formül, hesaplama veya başla bir unsuru özellikle önermediğini veya reddetmediğini deklare eder.

Kullanıcılar kişisel bilgilerini vermeden WEB SİTESİNİ diledikleri sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, ŞİRKET ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirler.

Ziyaretçi ve kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla WEB SİTESİNİ kullanabilir ve işlem yapabilirler. Ziyaretçi ve kullanıcıların site dahilinde yaptıkları tüm işlem ve eylemlerde her türlü karar ve sorumluluk kendilerine aittir. Ziyaretçi ve kullanıcılar  WEB SİTESİ aracılığı ile ŞİRKET, WEB SİTESİ ve/veya diğer kullanıcılarının ve/veya üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. Ziyaretçi ve kullanıcılar, WEB SİTESİ içerisinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını; ŞİRKET, WEB SİTESİ ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcıların işbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak WEB SİTESİ üzerinde gerçekleştirecekleri faaliyetler nedeniyle diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları zararlardan dolayı WEB SİTESİNİN doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

Ne ŞİRKET, ne de WEB SİTESİNİN hazırlanması, geliştirilmesi, yayınlanması ve diğer faaliyetlerinde katkısı olan paydaşlar WEB SİTESİNDE sunulan içerik, ürün ve hizmetlerin kullanımında doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek zarar veya kayıp gibi olumsuz bir neticede hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmezler.  Ziyaretçi ve kullanıcılar WEB SİTESİNDE sunulan bilgi ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp, hasar veya diğer kötü sonuçlarla ilgili masraf, ceza veya tazminat başta olmak üzere maddi/maddi olmayan tüm sonuçlar için ŞİRKET ve WEB SİTESİNİN herhangi bir sorumluluk veya yükümlüğü olmadığını anladıklarını ve kabul ettiklerini onaylarlar.

WEB SİTESİNDE yer alan tüm içerik, ürün ve hizmetler, bunları değiştirme, çıkarma ve düzenleme hakkı ile bu içerik, ürün ve hizmetlerden sağlanacak tüm yasal haklar ŞİRKETE ait olup tüm bu haklara münhasıran sahiptir. ŞİRKET, WEB SİTESİ aracılığı ile sunduğu hizmetlerden hangilerinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

WEB SİTESİNİN bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla veri tabanı, program tasarımı, metin, formül, grafik,  görsel ve işitsel imgeler, dosya, katalog, html kodu ve diğer kodlar başta olmak üzere her tür yazılım kodları, her türlü içerik ve hizmetler başta olmak üzere tüm unsurları “Fikri Mülkiyet ve Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” kapsamındadır ve tüm hakları WEB SİTESİ ve ŞİRKETE aittir.

ŞİRKET tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ŞİRKETTEN yasal izin alınmaksızın WEB SİTESİ ürün ve hizmetlerinin veya WEB SİTESİNDE yer alan “Fikri Mülkiyet ve Telif Haklarına Tabi” bir unsurun kısmen veya tamamen indirilmesi (download), kaydedilmesi, kopyalanması, ticari amaçlarla kullanılması, tahrif edilmesi, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması, işlenmesi,  çoğaltılması, yayınlanması, sergilenmesi, elektronik veya fiziki yollarla dağıtılması, üçüncü şahısların kullanımına açılması, paylaşılması ya da satılması yasaktır.

WEB SİTESİ gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. ŞİRKET, yürürlükteki emredici mevzuat gereğince ve/veya yetkili adli ve idari makamlardan gelecek talepler doğrultusunda kullanıcılara ait. IP adreslerini yetkili mercilere açıklama hakkına sahiptir. Ziyaretçi ve kullanıcıların WEB SİTESİ ve mikro sitelerde yer alan “İletişim Formları” vasıtası ile paylaşmış olduğu ad, soyadı, telefon ve e-posta başta olmak üzere iletişim bilgileri ve mesaj içeriğinde yer verilen veriler başta olmak üzere kişisel verileri ŞİRKET ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile ziyaretçi ve kullanıcıların talep etmiş olduğu ürün, bilgi veya hizmetin onlara ulaştırılması için kullanılabilir. WEB SİTESİNDE ziyaretçi ve kullanıcıların verdiği bilgiler hizmetlerin daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve onları bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

WEB SİTESİNE üye olmanız halinde şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmemektedir. Kullanıcı hesabı ve şifrenin korunması ve güvenliği ile ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir.

“Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesinin” uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafta Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” ŞİRKET tarafından WEB SİTESİNDE ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi ziyaret etmek ve/veya kullanmakla, işbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi” hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.

Sitemize dair çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET ve WEB SİTESİ ile ilgili her türlü öneri, şikâyet ve bilgi içerikli taleplerinizi aşağıda yer alan kanallar vasıtasıyla iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİLTEG SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş.


Adres: Mimar Sinan Mahallesi 176. Sokak Güneş Evler Sitesi A Blok No: 6 Atakum-SAMSUN

Telefon: +90 (362) 459 00 79

E-Posta: bilgegas@gmail.com

Web Sitesi: www.cocukacil.com

 

Yasal Uyarı, Telif Hakları ve Kullanıcı Sözleşmesi (2020). Tüm hakları mahfuzdur.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ  BİLGİLENDİRME FORMU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BİLTEG SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş (“Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır

Veri sorumlusu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve sair ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede mahremiyetinize özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak işlenebilecektir.

İşbu metin; kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Veri Sorumlusu tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, aktardığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Veri Sorumlusu tarafından işlenen bilgiler, her şartta Kanun’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden işbu metnin 2. kısmında açıklanan amaçlar kapsamında işlemek için topladığımız bilgiler aşağıdakileri içermektedir:

 1. Adınız, Soyadınız,
 2. C. Kimlik Bilgileriniz ve/veya, Pasaport Numaranız,
 3. Doğum Yeriniz, Doğum Tarihiniz,
 4. Cinsiyetiniz,
 5. Adresiniz,
 6. Telefon Numaranız,
 7. E-Posta Adresiniz,
 8. Ödeme ve Faturalama Bilgileri Gibi Finansal Verileriniz
 9. IP adresiniz
 10. E-Posta, Çağrı Merkezi veya Diğer Sair Kanallar ile Bize Ulaştığınızda Paylaştığınız Diğer Verileriniz.
 11. İş Başvurusunda Bulunmanız Halinde Bu Hususta Temin Edilen Özgeçmiş Dâhil Sair Kişisel Verileriniz
 12. Çalışanı ya da İlişkili Çalışan Olmanız Halinde Hizmet Akdiniz ve İşe Yatkınlığınız İle İlgili Her Türlü Kişisel Verileriniz

Veri Sorumlusu tarafından işlenen Kişisel Verileriniz, bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamlarda ve/veya Veri Sorumlusu’na ait fiziki arşivlerde muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Veri Sorumlusu tarafından elde edilen ve yukarıda sıralanan kişisel veriniz (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 1. Veri Sorumlusu Tarafından Sağlanmakta Olan Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 2. Kimliğinizi Teyit Etme,
 3. Veri Sorumlusu’nun yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 4. Veri Sorumlusu’nun iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 5. Ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 6. Randevu almanız halinde randevu hakkında ziyaretçilerin haberdar edebilmesi.
 7. Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 8. Veri Sorumlusu’nun sağladığı hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 9. Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
 10. Olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi
 11. Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.
 12. Hizmetlerimize ilişkin soru, talep ve/veya şikayetlerinize yanıt verilebilmesi,

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verileri Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Veri Sorumlusu tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve her türlü yargı makamı, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile hizmetlerimizi yürütmek için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Hangi Yöntem ve Sebeple Topluyor ve İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve Veri Sorumlusu’nun sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak yasal mevzuata uygun olarak ve her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak otomatik olarak işlenmektedir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5. Kanun Kapsamında Haklarım Nelerdir?

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Kanun’un 11. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği, aşağıda yer alan “KVKK Formu”nu doldurup Mimar Sinan Mahallesi 176. Sokak N: 6 Atakum-SAMSUN adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak biltegas@gmail.com e-posta adresine gönderilmek suretiyle;

 1. Herhangi Bir Kişisel Verinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme;
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Faaliyetlerine İlişkin Olarak Bilgi Talep Etme;
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarını Öğrenme;
 4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Üçüncü Kişilere Aktarılmış Olması Durumunda Bu Kişileri Öğrenme;
 5. Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme;
 6. Kişisel Verilerin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Veya Grup’un Söz Konusu Verileri İşleyebilmek İçin Hukuki Dayanağı Veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması Halinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme;
 7. Kişisel Verilerin Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Aleyhte Sonuçlara İtiraz Etme ve
 8. Kişisel Verilerinizin Kanuna Aykırı Bir Şekilde İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Halinde Bu Zararın Tazmin Edilmesini İsteme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİLTEG Sağlık Eğitim Danışmanlık A.Ş.
Adres: Mimar Sinan Mahallesi 176. Sokak N0:6 Atakum-Samsun
Telefon: +90 3624590079

E-Posta: biltegas@gmail.com

Web sitesi: www.cocukacil.com

KVKK Formu
GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak biltegas@gmail.com e-posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Mimar Sinan Mahallesi 176. Sokak No: 6 Atakum/SAMSUNZarfın üzerine “Kişisel VerilerinKorunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligatMimar Sinan Mahallesi 176. Sokak No: 6 Atakum/SAMSUNTebligat zarfına “Kişisel VerilerinKorunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

E-Posta Yoluylabiltegas@gmail.comE-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on üçüncü maddesinin ikinci fıkrasıgereğince, talebin niteliğine göre talebin şirketimize yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun on üçüncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:
İsim:
Soy isim:
T.C. Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:(Müşteri ,İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

☐     Müşteri

☐     Ziyaretçi

☐    İşOrtağı

☐    Diğer:…………………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

Konu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

☐   Eski çalışanım.

 

Çalıştığım Yıllar:. …………………………………

 

 

☐   Diğer

 

☐     İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:

…………………………………………………………………

 

☐   Üçüncü Firma Çalışanıyım.

 

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesiniistiyorum.

☐ Elden teslim almakistiyorum.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı                     :
Başvuru Tarihi              :
İmza

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu bölüm, web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi tanımak için çerezlerini ve benzer teknolojileri (bunlara topluca “çerezleri” olarak adlandırıyoruz) nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Bu teknolojilerin ne olduğunu ve neden kullandığımızı ve bunları kontrol etme haklarınızı açıklar.

Çerez nedir?

Çerez, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde saklanan bir bilgi dizisidir. Çerezleri devre dışı bırakmazsanız veya silmezseniz, web sitesine erişmek için aynı tarayıcıyı veya cihazı her kullandığınızda, web sunucularımız Web Sitesini ziyaretiniz konusunda bilgilendirilir ve dolayısıyla ziyaretiniz ve ziyaretiniz hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Site veya uygulama sahibi (bu durumda BİLTEG Sağlık Eğitim ve Danışmanlık A.Ş tarafından ayarlanan çerezlere “birinci taraf çerezleri” denir. Web sitesi sahibi dışındaki üçüncü şahıslar tarafından belirlenen çerezlere ise “üçüncü taraf çerezleri” denir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf özelliklerinin veya işlevlerinin web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla (örneğin, reklam, etkileşimli içerik ve analitik gibi) sağlanmasına olanak tanır. Bu üçüncü taraf çerezlerini ayarlayan taraflar, cihazınızı hem söz konusu web sitesini ziyaret ettiğinde hem de belirli diğer web sitelerini ziyaret ettiğinde tanıyabilir.

Çerezler ayrıca “oturum çerezleri” (tarayıcıyı veya cihazı kapattığınızda silinir) ve “kalıcı çerezler” (tarayıcıyı veya cihazı / uygulamayı kapattıktan sonra bile kalan ve her web sitesi ziyaretinde etkinleştirilen) olarak sınıflandırılır. Oturum çerezleri, kimliğinizi doğrulamak için şifrelenmiş verileri kullanır. Kalıcı çerezler hesap numaralarını veya parolaları saklamaz. Biz hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri kullanıyoruz.

Neden çerez kullanıyoruz?

Birinci ve üçüncü taraf çerezlerini çeşitli nedenlerle kullanıyoruz.

Web sitemizin çalışması için teknik ve/veya güvenlik nedenleriyle bazı çerezler gereklidir ve bunlara “temel” veya “kesinlikle gerekli” çerezler diyoruz. Birinci taraf çerezleri esas olarak Web sitemizdeki temel işlevleri (Kullanıcıların web sayfalarımızı nasıl kullandığını ve kullanımlarını nasıl iyileştirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olan web analizi çerezleri dahil)etkinleştirmek için sunulur. Örneğin, alışveriş sepetinize eklenen ürünleri hatırlamamıza ve hesabınızda oturum açtığınızda sizi tanımamıza olanak sağlamak için temel veya kesinlikle gerekli çerezleri kullanırız.

Ayrıca, ziyaret modellerini araştırarak ve ilgi alanına dayalı reklamlar yürüterek Web Sitemizdeki deneyimi geliştirmek için Web Sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını izlememizi ve hedeflememizi sağlamak için çerezler kullanırız. Ortaklarımızın sitemize yapılan kullanıcı ziyaretlerini izlemelerine yardımcı olmak ve promosyonlardaki ilerlemeyi ve katılımı ve e-posta pazarlama kampanyalarımızın başarısını izlemek amacıyla birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirim?

Web sitesine erişmek için kullandığınız tarayıcının veya cihazınızın “gizlilik ayarını” yapılandırarak bir çerezin kabul edilip edilmeyeceğini ve nasıl kabul edileceğini belirleyebilirsiniz. Çerezleri web tarayıcısı kontrolleriniz aracılığıyla reddedebileceğiniz yollar tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden, daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsünü ziyaret etmelisiniz. Tarayıcının veya cihazın gizlilik ayarını değiştirmediğiniz sürece veri toplanmaya devam eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Çerezlerini kabul edip etmeme konusunda karar verme hakkına sahipsiniz. Web tarayıcısı kontrollerinizi çerezlerini reddetmek üzere ayarlamayı seçerseniz, web sitemizin bazı işlevlerine ve alanlarına erişiminiz kısıtlansa da web sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ek olarak, çoğu reklam ağı size hedefli reklamcılığı devre dışı bırakmanız için bir yol sunar. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen http://www.aboutads.info/choices/ veya http://www.youronlinechoices.com adresini ziyaret edin.

Web Sitesinin belirli özellikleri çerezlere bağlıdır. Çerezleri engellemeyi seçerseniz, oturum açamayabileceğinizi veya bu özellikleri kullanamayabileceğinizi ve çerezlere bağlı tercihlerin kaybolabileceğini lütfen unutmayın.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLTEG Sağlık Eğitim Danışmanlık A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 176. Sokak N0:6 Atakum-Samsun

Telefon: +90 3624590079

E-Posta: biltegas@gmail.com

Web sitesi: www.cocukacil.com

×

Powered by WhatsApp Chat

×